Analyse en Advies

Een website, als internet- en/of intranettoepassing, is voor de wat grotere bedrijven meestal maar een klein onderdeel van de totale ICT behoefte. 2nFuse heeft bij veel bedrijven ervaring opgebouwd in ICT. We weten dus dat ICT niet op zichzelf staat maar nauw verbonden is met andere processen in de organisatie, zoals inkoop, voorraadbeheer, administratie, verkoop en relatiebeheer met klanten en leveranciers. Dit werkt vaak door in de concrete ICT behoefte. 

Wat ons betreft gaan simpel en doeltreffend prima samen als het om een website toepassing gaat. Onze werkwijze omschrijven we het liefst als no-nonsense. Samen met u brengen we eerst in kaart waaraan behoefte is. Die informatie vertalen we in een praktisch advies voor een oplossing en in een plan van aanpak. Deze spreken we met u door om de puntjes op de 'i' te zetten en om de volgende stappen in gang te zetten.