Bezoekadres

2nFuse Internet Solutions
Rechterstraat 49 b
5281 BT Boxtel

T: 0411-764013
E: info@2nfuse.nl

Disclaimer

2nFuse draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is 2nFuse niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud

2nFuse staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

2nFuse is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. Toegebracht door de website.
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website.
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen.
Ook is 2nFuse gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

2nFuse behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

2nFuse behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is 2nFuse niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website