Inloggen op je website:

Inloggen met een wachtwoord maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot bepaalde delen van een website met daarbij behorende functies (bestellen, betalen, gegevens beheren, publiceren). We noemen dit ook wel "het inloggen in de voorkant van de website". Wat en welke websitedelen beschermd worden, is afhankelijk van de toepassing. Dit kan een (maatwerk) systeem zijn of simpelweg een normale pagina.

 

Portfolio